Panel Penulis Tetap

Panel Penulis Tetap adalah panel yang ditempati oleh para penulis kawakan dan professional. Panel ini bersifat tetap, dan eksekutif. Para penulis dalam panel ini adalah para penulis produktif dan professional dibidangnya. Penempatan penulis dalam panel ini ditentukan sepenuhnya oleh IFW.

Iklan